Available courses

L'arduino és una plataforma que ha revolucionat l'electrònica recreativa. Amb un cost més que assequible, posa a les nostres mans un munt de possibilitats. Al Tecnoateneu fem aquets curs anualment perquè és la punta de llança del moviment maker i és la pimera passa per introduir-se en aquest mon.
En aquest curs farem una introducció a què és l'Arduino, les seves característiques i amb quines eines es pot programar. Tot seguit farem pràctiques amb un seguit d'exercicis proposats.

Inkscape per la talladora laser

  • Introducció a Editors gràfics d'imatge (píxels) o Vectorials.
  • Eines de Rodones, quadrats, selecció d'objectes, escalat d'objectes.
  • Eines de omplenament i traç., contorns, línies discontínues
  • Eina del llapis
  • L'editor de nodes en els diferents objectes.
  • Eina de fer estels i poligons i operacions amb l'editor de nodes
  • Dibuixant amb precisió: La graella (Grid)
  • Conversió d'objectes a camí per a tenir opcions ampliades amb l'editor de nodes
  • Objectes compostos de diversos objectes